En komplett guide för att transportera hundar i bil: Regler och tips

Att transportera hundar i bil kan vara en nödvändig och viktig del av ditt liv som hundägare. Det finns dock en del regler och riktlinjer som du bör känna till för att säkerställa att din hund mår bra och transporten sker på ett säkert och lagligt sätt. Denna artikel kommer att erbjuda dig en komplett guide för hur du bäst kan transportera din hund i bil och vilka regler som gäller.

Först och främst är det viktigt att förstå att hundars välbefinnande och säkerhet alltid bör vara i fokus när de transporteras i bil. Jordbruksverket rekommenderar att du rastar din hund och ger den vatten minst var 6 timme och att hundar mår bäst om de har tillgång till färskt vatten under hela transporten. En annan viktig aspekt är att hunden ska sitta säkert, antingen i en särskild bilbur eller fastspänd med ett hundsäkerhetsbälte som kan köpas i djurbutiker, enligt Svenska Kennelklubben.

Utöver dessa grundläggande aspekter finns det fler regler och bestämmelser att ha koll på, såsom åldersgränser för valpar och krav vid transporter med flera hundar. I denna artikel kommer vi att gå igenom allt du behöver veta för att följa regelverket och se till att din hunds resa i bil blir så behaglig och säker som möjligt.

Säkerhet Vid Transport Av Hundar I Bil

Lämplig Utrustning

När du transporterar din hund i bilen är det viktigt att du har lämplig utrustning för att säkerställa hundens säkerhet och bekvämlighet. Detta kan inkludera en transportbur eller ett hundsäkerhetsbälte som kan köpas i djurbutiker. Se till att du väljer en utrustning som passar din hunds storlek och behov.

Ha aldrig hunden lös i bilen då det medför livsfara för såväl hund som övriga passagerare vid en kollision.

  • En liten Dvärgpudel på 6kg får en kraft motsvarande 240kg vid en krock i 50km/h och hela 800kg vid en krock i 90km/h.
  • En Golden Retriever på 35kg får en kraft motsvarande 1400kg vid en krock i 50km/h och enorma fyra och ett halvt ton vid en krock i 90km/h.

Tabell över 10 populära hundrasers kraft vid en krock i 50km/h respektive 90km/h

HundrasKraft vid krock i 50km/hKraft vid krock i 90km/h
Chihuahua, 2,5kg100kg330kg
Dvärgpudel, 6kg240kg800kg
Fransk Bulldog, 12kg480kg1.600kg
Cocker Spaniel, 14kg560kg1.800kg
Border Collie, 17kg680kg2.200kg
Finsk Lapphund, 22kg880kg3.000kg
American Staffordshire Terrier, 30kg1.200kg4.000kg
Golden Retriever, 35kg1.400kg4.600kg
Rottweiler, 45kg1.800kg6.000kg
Grand Danois, 60kg2.400kg8.000kg

Hundsäkerhetsbälte

Ett hundsäkerhetsbälte är en sele som fästs i bilens säkerhetsbältessystem och håller hunden säker vid inbromsning eller i händelse av en olycka. Det är viktigt att du väljer ett bälte som passar din hunds storlek och vikt samt att det är korrekt justerat för att förhindra skador. Vill du använda bilsele på din hund rekommenderar vi dig att läsa vårt test av de bästa krocktestade bilselar för hundar 2023.

Transportbur Och Bilbur

En transportbur eller bilbur är i regel den säkraste metoden för att transportera hundar i bil. Det ger din hund ett säkert och bekvämt utrymme att resa i och skyddar den från plötsliga rörelser och kollisioner. Se till att din bur är tillräckligt stor för att din hund ska kunna ligga bekvämt och vända sig, att buren är krocktestad enligt svenska standarder samt att din hund har tillgång till vatten under resan. Läs även vårt test av de bästa krocktestade bilburarna.

Så Stor Ska En Hundbur Minst Vara

  • Längd: Hundens längd – mäts från nosspets till sittbensknöl – gånger 1,10.
  • Bredd: Bredden på hundens bröstben gånger 2,50. Viktigt att hunden kan ligga ner och vända sig obehindrat.
  • Höjd: Hundens höjd över hjässan när den står i normal ställning.

Använd sunt förnuft när du väljer ut en hundbur till din hund. Hunden ska kunna röra sig under resan och det är viktigt att det blir bra genomströmningsventilation och temperatur i hundburen. Välj hellre en lite för stor än för liten hundbur och snåla inte med din hunds utrymme och rörelseförmåga under bilresan.

Genomströmningsventilation Och Temperatur

Det är också viktigt att du ser till att det finns genomströmningsventilation i bilen och att temperaturen är lämplig för din hund under transporten. Du bör undvika att ha din hund i bilen vid mycket varma eller kalla dagar och se till att det finns tillräckligt med luftcirkulation för att hålla hunden sval och bekväm.

Lämna Aldrig Hunden Ensam i Bilen

Kom ihåg att aldrig lämna hunden ensam i bilen. Enligt Jordbruksverkets regler får du aldrig lämna hunden ensam utan tillsyn i en bil om det är möjligt att temperaturen inne i bilen kommer att överstiga +25 grader eller understiga -5 grader. Här är det viktigt att tänka på att det alltså inte är temperaturen utanför bilen som är riktmärket, utan det är vilken temperatur som det kan bli inne i bilen som är det viktiga att ta hänsyn till.

Enligt en studie i tidningen Pediatrics så kan temperaturen en sommardag med 20 grader på endast 30 minuter stiga till 46 grader. Då hundar inte svettas på samma sätt som oss människor kan de bli överhettade redan vid 39 grader och när temperaturen överstiger 40 grader blir det väldigt snabbt ett kritiskt och livshotande läge.

Kom även ihåg att parkera i skugga inte är någon garanti för att temperaturen i bilen inte ska stiga. Temperaturen i bilen stiger även snabbt när du parkerar i skuggan, även om skugga är att föredra framför direkt i solen.

Genom att följa dessa tips kan du säkerställa att din hund är säker och bekväm under bilresor. Kom ihåg att alltid ha din hunds bästa i åtanke och att följa reglerna för att transportera hundar i bilen.

Regler Och Föreskrifter

När du transporterar din hund i bil är det viktigt att känna till och följa de regler och föreskrifter som finns. Här kommer en översikt över viktiga krav från Jordbruksverket, samt lagliga aspekter och böter om reglerna inte följs.

Jordbruksverkets Krav

Jordbruksverket har satt upp krav för hur du får transportera hundar i bil. För det första måste din hund sitta säkert under transporten. Det kan åstadkommas med hjälp av en särskild bilbur eller genom att använda hundsäkerhetsbälte som går att köpa i djurbutiken.

Hundar får förvaras i bilen i högst 3 timmar när bilen står stilla och de ska få foder med högst 24 timmars mellanrum. Det är också viktigt att hunden har tillgång till färskt vatten under hela transporten.

När det gäller dräktiga tikar får man inte transportera dem två veckor före beräknad förlossning, och tidigast en vecka efter förlossning får tiken transporteras. Hundvalpar får transporteras tidigast vid en veckas ålder under förutsättning att naveln är läkt.

Lagliga Aspekter Och Böter

Om du inte följer reglerna och föreskrifterna från Jordbruksverket kan det leda till böter och i vissa fall även åtal. Det är ditt ansvar att se till att din hund transporteras på ett säkert och lagligt sätt. Området regleras av djurskyddslagen samt djurskyddsförordningen och det är länsstyrelsen som har tillsyn över efterlevnaden av dessa regler.

För att undvika böter och andra konsekvenser är det bäst att noga följa de krav som Jordbruksverket ställer och alltid ha din hunds välbefinnande i åtanke. På så sätt kan du och din fyrbenta vän njuta av en säker och trevlig resa tillsammans.

Tips Och Råd För En Bekväm Hundresa

Planering Och Tillsyn

När du planerar att transportera hundar i bil, se till att du är väl förberedd. Tänk på att bilens temperatur bör vara bekväm för din hund, inte för varm eller kall. Använd ett hundtäcke om det är nödvändigt för att hålla hunden varm. Det är viktigt att ha en krocktestad bilsele eller annat säkerhetsanordning för att säkra hunden i bilen. Se till att din bil är utrustad med en genomströmningsventilation för att säkerställa frisk luft och en behaglig temperatur för hunden.

Rastningar Och Vatten

Se till att rasta din hund regelbundet under resan. Detta är viktigt för att undvika stress, åksjuka och behovet av utrymning. Tänk på att lämna aldrig hunden i en varm bil, eftersom det kan leda till värmeslag. Ta med vatten och en skål för att hålla hunden hydratiserad och bekväm under resan.

Foder Och Specialsituationer

Planera för att ge hunden foder i lämpliga mängder och vid lämpliga tidpunkter. Om din hund har särskilda behov, som en tik som löper eller en dräktig tik, se till att du är medveten om deras behov och har planerat enligt det.

När du transporterar hundar i bilens bagageutrymme, se till att det finns tillräckligt med utrymme, ventilation och säkerhetsåtgärder för att hålla hunden säker och bekväm. Om hunden är i kombiutrymmet, se till att det finns en barriär eller annat säkerhetsskydd för att förhindra olyckor.

Var uppmärksam på din hunds beteende och anpassa dig efter deras behov. Genom att följa dessa tips och råd kan du gå runt eventuella problem och ge din hund en säker och bekväm resa.

Anpassning Av Bilsäten För Hundar

Att transportera din hund i bilen kräver god planering och säkerhetsåtgärder. I denna del kommer vi att titta på hur du kan anpassa bilsätena för att säkerställa en bra resa för både dig och din hund.

Framsäte Och Baksäte

När du bestämmer var din hund ska sitta i bilen är det viktigt att överväga både säkerhet och komfort. Huvudregeln är att hunden alltid bör åka i baksätet, eftersom det ger mer utrymme och minskar risken för skador i händelse av en kollision. Om du har passagerare i framsätet eller på baksätet, bör du kontrollera att de också har tillräckligt med utrymme.

Det är också viktigt att placera din hund i en väl ventilerad plats, vilket hjälper till att förhindra överhettning. Se till att bilen är parkerad i skugga om det är möjligt, särskilt under ogynnsamt väder för att undvika en varm bil.

Första Gången Hundar Åker Bil

För hundar som åker bil för första gången är det viktigt att göra resan så bekväm och stressfri som möjligt. Innan du försöker åka i bil med din hund, bör du gradvis vänja den vid bilen. Låt hunden utforska bilens interiör, både framsätet och baksätet, i en lugn och avslappnad miljö. Sätt din hund i ett säkerhetsbälte eller en godkänd transportbur och ge den positiv förstärkning såsom beröm eller godis för att skapa goda associationer med bilen.

När ni är redo att åka, börja med kortare resor och gradvis öka längden på resorna. Det kan vara en bra idé att ha någon som håller god uppsikt över hunden under körningen för att säkerställa att den mår bra och inte visar några tecken på åksjuka eller oro.

Se till att följa alla lagar och regler gällande lös hund och hur du får transportera hundar i bilen.

Ta hänsyn till din hunds vikt när du väljer utrustning för transport och säkerhet. Det finns säkerhetsbälten och bilar för hundar i olika storlekar, så det är viktigt att välja rätt utrustning för din hunds storlek och vikt.

Vanliga frågor

Vilka säkerhetsåtgärder krävs för att transportera hundar i bil?

För att säkerställa att din hund är säker under biltransport, bör du antingen använda en särskild bilbur eller ett hundsäkerhetsbälte som kan köpas i djurbutiker. Se till att fordonet är anpassat för att transportera hundar och att din hund inte lider under resan. Här hittar du mer information om detta ämne.

Vad säger lagen om hundar i bilar?

Lagen kräver att hundar är ordentligt säkrade och får tillräckligt med utrymme för att ligga ner och vända sig obehindrat. De ska ha tillgång till vatten minst var 6 timme och foder högst var 24 timme under transporten. Se Jordbruksverkets regler för mer detaljer.

Vilka hundburar rekommenderas för biltransport?

Rekommenderade hundburar bör vara säkra, rymliga och erbjuda tillräckligt med ventilation. Det finns många olika modeller och storlekar att välja mellan. En bra utgångspunkt är att välja en bur som passar din hunds storlek och bilens bagageutrymme.

Är det tillåtet att ha en hund löst i bilen?

Nej, det är inte tillåtet att ha en hund löst i bilen. En lös hund utgör en säkerhetsrisk både för sig själv och andra. Hundar ska sitta säkert i en bilbur eller vara fastspända med hundsäkerhetsbälte.

Hur skyddar man sin hund vid krock i bil?

För att skydda din hund vid en krock, bör du använda en säker och stabil bilbur eller hundsäkerhetsbälte. Det är också viktigt att placera buren på ett säkert ställe i bilen, som bagageutrymmet eller baksätet.

Vilka böter riskerar man vid felaktig transport av hundar i bil?

Om du inte följer reglerna för att transportera hundar i bil, kan du riskera böter. Det är därför viktigt att vara medveten om Jordbruksverkets regler och att följa dessa noggrant.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

För att ge en mer personlig användarupplevelse använder vi cookies för att lagra och/eller få åtkomst till enhetsinformation. Genom att klicka på ”Acceptera” godkänner du användningen av dessa tekniker. De gör det möjligt för oss att behandla icke-känslig information som IP-adress, unikt ID och surfdata för att kunna visa personligt anpassade annonser och innehåll, mäta annonser och innehåll, få målgruppsinsikter och utveckla och förbättra våra produkter.  

Rulla till toppen